به نظرتان این زن زیبا واقعی است ؟

برای اینکه از این موضوع سر بیرون آورید به پایین مطلب بروید
.
.
.
.
.
.
.


این نقاشی شگفت انگیز با مداد توسط هنرمند ایتالیایی DiegoKoi کشیده شده است. کشیدن این نقاشی زیبا ۲۰۰ ساعت زمان برده است